Warszawa, województwo mazowieckie
502 668 112

Szkolenia wysokościowe

Szkolenie do prac wysokościowych w dostępie linowym.


Oferta skierowana do pracowników wysokościowych oraz osób pragnących rozpocząć taką działalność. W ramach szkolenia uczestnik posiądzie podstawowa wiedze i umiejętności niezbędne do wykonywania prac na wysokościach z wykorzystaniem technik linowych, pozna podstawowy i niezbędny sprzęt oraz zapozna się z przepisami prawnymi dotyczącymi przyszłego zawodu, a także zasadami bezpieczeństwa. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyta wiedze oraz umiejętności, które to upoważnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wysokościowego lub rozpoczęcia własnej działalności w w.w. zakresie.

Szkolenia do prac wysokościowych w dostępie budowlanym.


Szkolenie obejmuje pracę na dachach, rusztowaniach, masztach z wykorzystaniem stałych systemów asekuracji. Dedykowane jest pracownikom budowlanym, konserwatorom nadajników telefonii komórkowej oraz innych oraz pracownikom wysokościowym chcącym świadczyć usługi na w.w. obiektach (takie jak odśnieżanie dachów,).

Zakres szkolenia

Szkolenia obejmują wszelkie aspekty doboru oraz użycia sprzętu do prac na wysokościach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.
Szkolenia realizowane są według autorskich programów dostosowanych do specyfiki oraz oczekiwań konkretnych klientów. Obejmują wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, pozwalające na zdobycie i utrwalenie konkretnych umiejętności.

Przykładowy ramowy program ogólny :
– dobór i użycie specjalistycznego sprzętu do prac na wysokościach
– budowa stanowisk linowych
– techniki poręczowania
– techniki poruszania się po linach
– podstawowe techniki wspinaczkowe
– układy linowe do podnoszenia i opuszczania ładunków
– podstawowe techniki auto ratownicze i ratownicze

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy również do:

  • grup militarnych
  • grup paramilitarnych
  • grup surviwalowych
  • szkół przetrwania
  • amatorów penetracji jaskiń, starych budynków, sztolni itp.
  • amatorów wspinaczki skalnej

Czas trwania szkoleń dostosowany jest do programu i podlega indywidualnym ustaleniom.

Skontaktuj się z nami!

e-mail: tomasz.lipski@crossline.pl
TEL: 502 668 112
phone-handsetmenu